Duik erin!

 

Bekijk het filmpje:

 

 

Hannah en Nienke krijgen de opdracht voor elkaar te bidden. Doe je mee? Pak pennen en papier om op te schrijven.

Schrijf op een briefje wat je moeilijk vindt.

Vertrouw je Jezus? En vertrouw je elkaar?

Geef je briefje aan iemand anders en bid de komende tijd voor wat er op het briefje staat. Iedereen geeft een briefje en krijgt een briefje van iemand anders.

Je kan ook nu beginnen om met elkaar te bidden. Vind je dat moeilijk? Begin met één zin, als je bidt vanuit je hart is het altijd goed.

 

Bewaar het briefje dat je hebt gekregen op een goede plek en vergeet niet om een paar keer per week hiervoor te bidden.

Vraag af en toe eens hoe het gaat met de ander.

Merk je zelf dat iemand voor je bidt?

Wil je verder praten over bidden? Zoek iemand op met wie het fijn is om te praten.